СПОРТСКИ ТАЛЕНТИ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Документација за пројекат “Спортски таленти Војводине” (извештаји за 2018. годину и предлози за 2019. годину) се налази у прилогу: ДОПИС СПОРТИСТИ 2019. ДОПИС ТРЕНЕРИ 2019. ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТИСТИ 2019. ОБАВЕШТЕЊЕ ТРЕНЕРИ 2019.