1. коло ГОКС ИН, Сомбор Слободан , 26/07/2021 12:26
  -  
2. коло Слободан , ВИН ВОЛЕЈ, Суботица 26/07/2021 12:26
  -  
3. коло ВРБАС, Врбас Слободан , 26/07/2021 12:26
  -  
4. коло Слободан , СПАРТАК 2, Суботица 26/07/2021 12:26
  -  
5. коло АПАТИН, Апатин Слободан , 26/07/2021 12:26
  -  
6. коло Слободан , СУБОТИЦА, Суботица 26/07/2021 12:26
  -  
7. коло ЦВС elbraco technoland, Сомбор Слободан , 26/07/2021 12:26
  -  
8. коло Слободан , ГОКС ИН, Сомбор 26/07/2021 12:26
  -  
9. коло ВИН ВОЛЕЈ, Суботица Слободан , 26/07/2021 12:26
  -  
10. коло Слободан , ВРБАС, Врбас 26/07/2021 12:26
  -  
11. коло СПАРТАК 2, Суботица Слободан , 26/07/2021 12:26
  -  
12. коло Слободан , АПАТИН, Апатин 26/07/2021 12:26
  -  
13. коло СУБОТИЦА, Суботица Слободан , 26/07/2021 12:26
  -  
14. коло Слободан , ЦВС elbraco technoland, Сомбор 26/07/2021 12:26
  -