1. коло ЗАСЛОН, Шабац Слободан , 17/06/2021 02:33
  -  
2. коло Слободан , КЛЕК ЗРЕЊАНИН, Клек 17/06/2021 02:33
  -  
3. коло ТЕНТ, Обреновац Слободан , 17/06/2021 02:33
  -  
4. коло Слободан , ПАРТИЗАН, Сремски Карловци 17/06/2021 02:33
  -  
5. коло ШТРАНД ВОЛЕЈ, Нови Сад Слободан , 17/06/2021 02:33
  -