Жребани број 1
Учесник/Одустао Учесник
Контакт
Телефон
Мејл
Место одигравања