Жребани број 4
Учесник/Одустао Учесник
Контакт
Телефон
Мејл
Место одигравања Сомбор, ХС Мостонга