Жребани број 2
Учесник/Одустао Учесник
Контакт
Телефон
Мејл
Место одигравања Кулпин, ОШ Јан Амос Коменски