Жребани број 4
Учесник/Одустао Учесник
Контакт
Телефон
Мејл
Место одигравања Бечеј, СХ Ђорђе Предин-Баџа