Жребани број 6
Учесник/Одустао Учесник
Контакт
Телефон
Мејл
Место одигравања Врбас, СХ ЦФК