Жребани број 10
Учесник/Одустао Учесник
Контакт
Телефон
Мејл
Место одигравања Сомбор, СХ Мостонга