Жребани број 6
Учесник/Одустао Учесник
Контакт
Телефон
Мејл
Место одигравања Сремски Карловци, ОШ 23 Октобар