Жребани број 8
Учесник/Одустао Учесник
Контакт
Телефон
Мејл
Место одигравања Панчево, ХС Стрелиште